Zwroty i reklamacje

Każdy sprzedawca zarejestrowany na Butik.pl ustala zasady zwrotów indywidualnie. Informacje te można sprawdzić w zakładce „Zasady zwrotów i reklamacji” na jego profilu.

Kupującemu zawierającemu umowę sprzedaży na odległość przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Od tej zasady obowiązują wyjątki, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.